Nyinstallation, utbyggnad eller utbyte av elsystem

Sverige har ett av världens säkraste elsystem, tack vare tydliga och genomarbetade lagar och regler om hur en installation ska se ut och vem som får utföra installationen.

Tyvärr ser inte installationen i alla hem ut som reglerna säger. I många fall för att bostaden byggdes på en tid när reglerna inte alls var lika tydliga. I vissa fall för att det har installerats av någon som inte hade kunskapen eller behörigheten att göra den.

Vi på Curma El & Bygg AB har den nödvändiga behörigheten och kunskapen för att göra Er el säker.

Vi utför nyinstallationer i villor och lägenheter, byter ut äldre elcentraler och installerar jordfelsbrytare där det saknas.

Vi byter även hela elsystem i äldre bostäder om det skulle behövas, allt för att ni och er familj ska känna er trygga i ert egna hem.