Timkostnader

Besök för att kunna lämna offert: Gratis

Byggarbete: 400kr/tim exkl moms (500kr/tim inkl moms)

Elarbeten: 500kr/tim exkl moms (625kr/tim inkl moms)

Kostnader som kan tillkomma beroende på storlek av jobb är :

  • Inköp/transport av material
  • Bortforsling av rivmassor
  • Milersättning

Fast pris kan garanteras för de flesta typer av arbeten om så önskas.

Företaget är godkänt för F-skatt och kan därför sköta ROT-avdraget direkt på fakturan.